Теми, які виконуються в межах робочого часу працівників:

Колекції Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка як резервний генофонд рідкісних трав’яних видів флори України.

Наук. кер. канд. біол. наук, провід. спеціаліст Л. М. Борсукевич, № держреєстрації: 0119U002338 термін виконання – 01.01.19 – 31.12.21. Кількість виконавців (7): провідних фахівців 2, канд. біол. наук (3), інж. І кат. (2), лаб. (3);

Біологічні особливості та перспективи інтродукції декоративних рослин.

Наук. кер. канд. с.–г. наук, ст. наук. співр. М. Г. Могиляк № д.р. 0119U002402, термін виконання 01.01.2019 – 31.12.2021. Кількість виконавців (10): ст. наук. співр., канд. біол. наук (2), інж. І кат. (3), інж. ІІ кат. (5)

Теми, заплановані на 2022-2024 рр.

Біологічні особливості цінних ужиткових видів рослин в умовах ex situ.

Термін виконання 01.01.2022 – 31.12.2024, науковий керівник – канд. біол. наук, пров. фахівець Борсукевич Л.М.

Інтродукційні засади культивування декоративних рослин у західному регіоні України. Термін виконання 01.01.2022 – 31.12.2024, науковий керівник – канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб. Могиляк М.Г.

Інші наукові проекти:

Проект «Підтримка відповідального лісового господарства для сталого розвитку в Центрально-Східній Європі». Дослідження виконувалось за підтримки WWF-Україна. Підготовлено огляд щодо менеджменту заплавних лісів, біорізноманіття рослинного та тваринного світу, невиснажливого господарювання та змін цього типу лісів в умовах глобального потепління. Планується видати брошуру по менеджменту заплавних лісів. (травень-липень 2021, Борсукевич Л.М.).

Проект: “Developing a visitor-friendly infrastructure of the «Useful Plants» collection at Lviv National University Botanical Garden” (Розвиток зручної для відвідувачів інфраструктури колекції «Ужиткові рослини» Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка). Проект спрямований на створення інформаційних вивісок для колекції «Корисні рослини», з метою підвищення досвіду відвідувачів, сприяння цінуванню українських традицій шляхом інформування про місцеві види рослин, особливості їх використання, а також виховання підвищеного інтересу до збереження рослин і біорізноманіття в цілому (2022, А. Прокопів, Є. Сосновський, В. Начичко, М. Надрага, М. Гелеш)..