У відділі вивчають фізіолого-біохімічні властивості рослин природної флори та інтродуцентів з метою визначення стратегії і меж їх фізіологічних адаптацій до природного і антропогенно зміненого середовища, розробки прогресивних способів збереження і збагачення фітогенофонду в природі та культурі, впровадження нових технологій розмноження та вирощування рослин.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

    У відділі виконується науково-дослідна тема: “Інтродукційні засади культивування декоративних рослин у західному регіоні України”, термін виконання 01.01.2022 – 31.12.2024, науковий керівник – канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб. Могиляк М.Г.

   Для покращення насіневих показників дикорослих та лікарських видів природної флори у відділі використовують про- та антиоксиданти перекисного окиснення ліпідів, нові синтетичні регулятори росту та інше. Досліджують дію регуляторів росту емістим С, ІОК, циркон, епін-екстра, фітоцид-р на проростання насіння деяких рідкісних рослин. Емістим С 1:103 мг/мл та ІОК 1:102 мг/мл підвищували схожість насіння раритетних рослин на 9,8 – 23,2%.

Досліджують фізіолого-біохімічні особливості росту, способи розмноження рідкісних дикорослих і перспективних в озелененні видів рослин за умов культури.