В.о. завідувача відділу , інженер ІІ категорії Ольга Шевчук.

У відділі вивчають фізіолого-біохімічні властивості рослин природної флори та інтродуцентів з метою визначення стратегії і меж їх фізіологічних адаптацій до природного і антропогенно зміненого середовища, розробки прогресивних способів збереження і збагачення фітогенофонду в природі та культурі, впровадження нових технологій розмноження та вирощування рослин.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

У відділі виконується науково-дослідна тема: “Репродуктивні особливості інтродукованих рослин як основа їхнього культивування”, термін виконання 01.01.2016 – 31.12.2018, науковий керівник – канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб. Могиляк М.Г.

Для покращення насіневих показників дикорослих та лікарських видів природної флори у відділі використовують світлолазерну фотоактивацію насіння, про- та антиоксиданти перекисного окиснення ліпідів, нові синтетичні регулятори росту, постійне магнітне поле та інше.
Досліджують фізіолого-біохімічні особливості росту високогірних рослин Українських Карпат на початкових етапах онтогенезу, способи розмноження рідкісних дикорослих і перспективних в озелененні видів рослин за умов культури.