B.о.завідувача відділу кандидат біологічних наук, доцент Андрій Прокопів.

У відділі природної трав’яної флори вивчають біологічні основи збереження генофонду трав’яних видів рослин шляхом їх інтродукції.

У відділі опікуються колекціями:

  • система вищих рослин;
  • рослин карпатської флори;
  • лікарських рослин;
  • водно-болотних рослин;
  • степових рослин;
  • ужиткових рослин.

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

У відділі виконується науково-дослідна тема: “Еколого-біологічні особливості рідкісних видів рослин в умовах ex situ”, термін виконання 01.01.2016 – 31.12.2018, науковий керівник – канд. біол. наук, пров. спец. Борсукевич Л.М.

У відділі тривають активні дослідження з вивчення рідкісних та зникаючих видів рослин, які занесені до Червоної книги України та регіонально-рідкісних. На основі проведених досліджень оновлено та значно поповнено список регіонально-рідкісних видів Львівської області. Продовжуються дослідження структурної організації пагонових систем рідкісних високогірних видів Українських Карпат. Виявлені особливості формування пагонових систем низки високогірних видів Українських Карпат.
Очікувані результати поточного року: список видів офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Львівської області, що вирощуються в умовах ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка. Аналіз літературних джерел.