У відділі природної трав’яної флори вивчають біологічні основи збереження генофонду трав’яних видів рослин шляхом їх інтродукції. Вивчається флора і рослинність України, зокрема, особлива увага приділяється рідкісним та зникаючим видам, які занесені до Червоної книги України та регіонально-рідкісним. Відомості щодо вегетативного та генеративного відтворення рідкісних і зникаючих видів рослин природної флори України, які експонуються у колекціях ботанічного саду використовуються для розробки агротехнічних заходів та при плануванні комплексу робіт щодо культивування цих видів. Дані щодо поширення цих видів використовуються при розробці заходів, пов’язаних з їх збереженням та відновленням в природних умовах.

У відділі опікуються колекціями:

  • система вищих рослин;
  • рослин карпатської флори;
  • лікарських рослин;
  • водно-болотних рослин;
  • ужиткових рослин.
  •  колекції декоративних монокультур (ірисів, півоній, лілійників гладіолусів, жоржин, канн).

    У відділі створюють та підтримують колекції різних груп видів рослин природної флори України (колекції система вищих рослин, карпатської флори, водно-болотних рослин), а також видів, цінних для людини, зокрема, тих, які використовуються у побуті, лікуванні та для озеленення урбанізованих територій. Це колекції лікарських, ужиткових рослин та декоративних монокультур. У відділі здійснюють їх вивчення шляхом інтродукційної і акліматизаційної роботи, а також розробки наукових основ вирощування ex situ.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

     У відділі виконується науково-дослідна тема: “Біологічні особливості цінних ужиткових видів рослин в умовах ex situ”, термін виконання 01.01.2022 – 31.12.2024, науковий керівник – канд. біол. наук, пров. фахівець Борсукевич Л.М.

    У відділі тривають активні дослідження з вивчення рідкісних та зникаючих видів рослин, які занесені до Червоної книги України та регіонально-рідкісних. На основі проведених досліджень оновлено та значно поповнено список регіонально-рідкісних видів Львівської області.
Проведено аналіз результатів інтродукції рідкісних лікарських видів флори України, які експонуються в колекції «Лікарські рослини» Ботанічного саду. Визначено комплексну оцінку успішності їхньої інтродукції ex situ.

На морфолого-анатомічному рівні досліджуються особливості реакції представників Rhododendron myrtifolium у відповідь на змінні умови середовища різних експозицій схилів і висоти над рівнем моря в межах Українських Карпат. Це дає розуміння меж стійкості рідкісних високогірних видів рослин до кліматичних змін. Проведено таксономічні дослідження різних таксонів роду Thymus.