У відділі створюють та підтримують колекції і експозиції відкритого ґрунту декоративних трав’яних та інших культурних рослин та здійснюють їх вивчення і використання з метою збагачення ресурсів культурної флори (шляхом інтродукційної і акліматизаційної роботи), розробки наукових основ квітникарства.

У відділі створені і розвиваються:

  • колекція цибулинних, бульбоцибулинних і бульбових рослин (тюльпани, нарциси, гіацинти);
  • колекція малопоширених багаторічних трав`яних рослин;
  • колекції декоративних монокультур (хризантем, троянд).

    Основна мета діяльності відділу – збереження і збагачення генофонду культурної флори квітниково-декоративних рослин методом iнтродукції, вивчення еколого-біологічних особливостей та методів розмноження культивованих рослин. До завдань відділу входить: створення естетично-цінних ландшафтів, композицій, зовнішнє озеленення. У відділі культурної флори і озеленення збагачують асортимент декоративних рослин природними видами.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

    У відділі виконується науково-дослідна тема: “Інтродукційні засади культивування декоративних рослин у західному регіоні України”, термін виконання 01.01.2022 – 31.12.2024, науковий керівник – канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб. Могиляк М.Г.

    Головні напрямки наукових досліджень у відділі спрямовані на вивчення асортименту квітниково-декоративних рослин та збереження їх видами природної флори шляхом інтродукції, вивчення онтогенезу, феноритмотипів, способів розмноження та культивування декоративних рослин.

    Поглиблено вивчаються в інтродукційному експерименті декоративні види роду Aquilegia, Asphodeline, Chrysanthemum, Dianthus, Silene, Veronica, а також та інші. Чимало багаторічних видів рослин охоплено фенологічними спостереженнями.