В.о. завідувача відділу, інженер І категорії Надія Луцишин

У відділі створюють і підтримують колекції та експозиції тропічних і субтропічних рослин закритого ґрунту та здійснюють їх вивчення і використання з метою збереження біологічного різноманіття ресурсів світової флори шляхом інтродукції цінних, рідкісних і зникаючих видів, введення нових перспективних для внутрішнього озеленення і оранжерейного господарства культур. Колекції та експозиції розміщені на двох територіях: в теплично-оранжерейному комплексі на вул. Кирила та Мефодія та оранжерейному комплексі на вул. Черемшини, площею 1250 м^2.

У відділі створені та розвиваються:

  • колекція саговиків;
  • колекція пальм;
  • колекція антуріумів;
  • колекція бромелій;
  • колекції сукулентних рослин, а також багатьох інших груп тропічних і субтропічних рослин.

У 2002 році колекція занесена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. Свідоцтво
У відділі тропічних і субтропічних рослин досліджують стратегію росту і структурні адаптації тропічних і субтропічних рослин та їх прояв в умовах інтродукції.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

У відділі виконується науково-дослідна тема: “Репродуктивні особливості інтродукованих рослин як основа їхнього культивування”, термін виконання 01.01.2016 – 31.12.2018, науковий керівник – канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб. Могиляк М.Г.

У відділі робота ведеться за двома основними напрямками: оптимізація загальної структури колекційних фондів та їх поповнення з метою відображення різноманітності світової флори та дослідження стратегії росту та структурних адаптацій тропічних і субтропічних рослин і їх проявів в умовах інтродукції.