Ботанічний сад є однією з навчальних, науково-дослідних і природоохоронних установ Львівського національного університету імені Івана Франка.
Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка здійснює свою діяльність згідно з Положенням про Ботанічний сад, Статутом університету, а також на підставі законодавчих актів та відповідних постанов уряду. Ботанічний сад входить до складу природно-заповідного фонду України як об`єкт загальнодержавного значення відповідно до чинного законодавства.Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана Франка входить до складу природно-заповідного фонду України, як об’єкт загальнодержавного значення відповідно до чинного законодавства: Постанови Ради Міністрів України від 22.07.1983 р. № 311 “Про класифікацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” і Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 584 “Про зміну деяких рішень Уряду України, у зв’язку з прийняттям Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року за № 472-р “Колекція тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України “внесена до Державного реєстру наукових обєктів, що становлять національне надбання, про що засвідчує Свідоцтво № 13 серія МН від 14 січня 2009 року Міністерства освіти і науки України.
Ботанічний сад створений з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи. Ботанічний сад є науково-дослідною природоохоронною установою.
Науково-дослідна робота у ботанічному саді проводиться з метою вивчення особливостей росту і розвитку інтродукованих рослин, забезпечення постійного спостереження за ними, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання рослинних ресурсів, та особливо цінних, рідкісних і зникаючих рослин.
Основні напрями наукових досліджень у ботанічному саді визначаються з урахуванням міждержавних угод, загальнодержавних програм, тематичних планів науково-дослідних робіт університету, директив у галузі охорони навколишнього природного середовища. У структурі Ботанічного саду – 5 науково-дослідних відділів (природної трав`яної флори, дендрології, культурної флори та озеленення, тропічних і субтропічних рослин, фізіології та біохімії рослин).
Для вирішення наукових і науково-технічних проблем у ботанічному саді створена науково-технічна рада, до складу якої входять провідні науковці та фахівці. Завдання та порядок діяльності НТР ботанічного саду визначається Положенням про науково-технічну раду ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка. Навчально-освітня робота у ботанічному саді проводиться в часі проведення навчальних, навчально-виробничих практик, практичних занять, підготовки курсових та дипломних робіт студентів і аспірантів біологічного факультету.