Print Прокопів Андрій Іванович

Посада: директор, в.о. завідувача відділу природної трав`яної флори

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: aprokopiv@franko.lviv.ua

Наукові інтереси: морфологія та анатомія рослин, біоморфологія високогірних рослин, структурна адаптація рослин, екологічна морфологія рослин, охорона і збереження біорізноманіття

Детальніше…

Facebook-Female_web_V2 Щерба Оксана Богданівна

Посада: завідувач відділу дендрології, інженер І категорії

Наукові інтереси: інтродукція декоративно-квітучих чагарників

 

Facebook-Female_web_V2 Могиляк Марія Григорівна

Посада: провідний спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: інтродукційне вивчення нових для Заходу України декор. трав’яних рослин

Детальніше…

Facebook-Female_web_V2 Луцишин Надія Володимирівна

Посада: в.о. завідувача відділу тропічних і субтропічних рослин, інженер І категорії.

Наукові інтереси: інтродукція вологолюбних тропічних рослин

1 Шевчук Ольга Петрівна

Посада: в.о. завідувача відділу фізіології та біохімії рослин, інженер ІІ категорії.

Наукові інтереси: дослідження дії стимуляторів коренеутворення при насінневому та вегетативному розмноженні малопоширених реліктових рослин

Детальніше…

2 Скибіцька Марія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Електронна пошта: mariaskyba@gmail.com

Наукові інтереси: онтогенез, репродуктивна біологія, інтродукція та колекціонування лікарських рослин.

Детальніше…

Facebook-Female_web_V2 Надрага Марія Дмитрівна

Посада: заступник завідувача відділу природної трав`яної флори, інженер І категорії

Електронна пошта: m_nadraga@ukr.net

Наукові інтереси: біоморфологія високогірних рослин, структурна адаптація рослин, екологічна морфологія рослин, охорона і збереження біорізноманіття.

Детальніше…

Борсукевич Любов Миронівна

Посада: провідний спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта:

Наукові інтереси: флористика, фітоценологія, зокрема, синтаксономія водної та болотної рослинності. Охорона біорізноманіття природної флори.

Детальніше…

Facebook-Female_web_V2 Гелеш Мирослава Богданівна

Посада: інженер І категорії

Електронна пошта: helesh.m@ukr.net

Наукові інтереси: біоморфологія видів роду Veronica L. Українських Карпат

Facebook-Female_web_V2 Тимчишин Галина Василівна

Посада: провідний спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: інтродукція представників родини Ericaceae

Facebook-Female_web_V2 Щербина Марина Олександрівна

Посада: інженер І категорії

Наукові інтереси: інтродукція представників відділу голонасінних

Photo1009 166 Сосновський Євгеній Валерійович

Посада: провідний спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: eugene_biol@i.ua

Наукові інтереси: анатомія рослин з точки зору систематики та адаптації

Facebook-Female_web_V2 Федоровська Ядвіга Адамівна

Посада: завідувач відділу культурної флори і озеленення, інженер ІІ категорії

Наукові інтереси: біологія розмноження деяких видів роду Allium. Колекціонування декоративних видів цибулинних рослин, а також жоржин

Детальніше…

Facebook-Female_web_V2 Харчук Софія Богданівна

Посада: інженер

Наукові інтереси: інтродукційне вивчення квітниково-декоративних рослин, способи їхнього розмноження і культивування

Facebook-Female_web_V2 Жук Леся Іванівна

Посада: інженер ІІ категорії

Наукові інтереси: особливості вегетативного і генеративного розмноження тропічних і субтропічних рослин в умовах інтродукції

Facebook-Female_web_V2 Арапетян Емма Робертівна

Посада: провідний спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: emarapetyan@gmail.com

Наукові інтереси: збереження та примноження флористичного різноманіття ex situ сучасними  методами

Детальніше…