Через систему каталогів-делектусів проводиться обмін насінням рослин з 15 ботсадами і дендропарками України і 278 ботанічними закладами світу з 47 країн Європи, Азії, Африки, Північної Америки і Австралії.
Налагоджена співпраця з Радою Ботанічних садів України.
Підтримуються постійні контакти з Національним ботанічним садом ім. Гришка НАН України, Ботанічним садом ім. Фоміна Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Нікітським ботанічним садом Аграрної АН України в м.Ялті, дендропарком “Софіївка” НАН України, ботанічними садами Чернівецького, Одеського і Харківського університетів, Донецьким ботанічним садом НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Карпатським біосферним заповідником.
Налагоджені зв’язки співробітників ботсаду з квітникарями-аматорами. Регулярно проводяться екскурсії (близько 150 екскурсій щорічно) та надається консультативна допомога.
Співпраця з зарубіжними установами: ботсади м.Батумі (Грузія),Ягеллонського,Вроцлавського, Варшавського університетів та Арборетуми Болєстрашице, Рогов (Республіка Польша),ботанічними садами м.Бонн (ФРН) та м. Ліберець і м. Прага (Чехія).
Ведеться природоохоронна робота. Створений новий напрямок наукових природоохоронних досліджень антропогенних змін флори під впливом урбанізації та ролі ботсадів у збереженні біорізноманітності спонтанної флори. Проведений облік видів спонтанної флори на території ботанічного саду і виявлено близько 500 таксонів судинних рослин. Складені списки рідкісних і зникаючих рослин в колекціях ботанічного саду до каталогу: ” Природно-заповідний фонд України”.