Посада: завідувач відділу культурної флори та озеленення, інженер ІІ категорії

Наукові інтереси: інтродукційне вивчення декоративних видів цибулинних ефемероїдів, збагачення їхнього асортименту, розробка способів розмноження та культивування

Біографічні відомості:  Закінчила біол. ф-т Львів. ун-ту (1981). В ботанічному саду ЛНУ ім. І.Франка з 1974 року. Спочатку обіймала посаду садівника, згодом техніка у відділі трав’яної флори, з 1980 р. – старшого лаборанта та інженера у відділі фізіології і біохімії рослин. З 1989 року проводила наукові дослідження з цитоембріології декоративних інтродуцентів. У 1998 р. переведена у відділ культурної флори та озеленення. З цього часу науково-колекційна робота Я.А. Федоровської стосується групи цибулинних ефемероїдів (тюльпани, гіацинти, нарциси, декоративні цибулі) та жоржин та гладіолусів. Дані колекції, сумарною кількістю 425 таксонів, реконструйовано Я.А. Федоровською, яка є їх  куратором.

Автор та співавтор понад 28 наукових праць.

Вибрані публікації

Інтродукція деяких видів тюльпанів у ботанічному саду Львівського університету (Матер. Міжнар. наук. конф., Чернівці, 2002).;

Онтоморфогенез і біологічні особливості середньоазійських  видів Tulipa L. в умовах  культури /Я.А. Федоровська, А.І. Прокопів.// Биологический вестник ХНУ, Харків ХНУ. Т.10. – 2006. – № 2. – С. 71-74.;

Особливості репродуктивної біології деяких видів роду Allium L. в умовах ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка /Я.А. Федоровська// Вісн. Київ. ун-ту Сер .Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. 2009. – Вип. 22-24. – С. 65-67.;

Оцінка сортового різноманіття колекційного фонду роду Dahlia Cav. Ботанічного саду Львівського національного університету ім. І.Франка /Я.А. Федоровська, А.І. Прокопів // Наук. вісн. НЛТУУ “Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку”: зб. наук.-техн. праць.- 2009. – Вип. 18. 12. – С. 227-231.