1

Посада: В.о. завідувача відділу фізіології та біохімії рослин, інженер ІІ категорії

Біографічні відомості: Закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1984). У Ботанічному саду ЛНУ ім. Ів. Франка з 1977 р. на посаді лаборанта. З 1984 р. – ст. лаборант, згодом інженер відділу тропічних та субтропічних рослин ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка. З 1989 р. за рішенням атестаційної комісії – молодший науковий співробітник відділу біохімії, фізіології, генетики та селекції рослин. З 1998 – мол. наук. співробітник відділу фізіології і біохімії рослин.

Наукові інтереси: вивчення фізіолого-біохімічних особливостей інтродукованих рослин родового комплексу Сансевієрія; дії техногенних забруднень на ріст та розвиток рослин; біохімічних механізмів адаптацій та стресу інтродукованих рослин. Вивчає дію нових регуляторів росту на укорінення живців рідкісних, малопоширених видів рослин.

Вибрані публікації

ДАЦКИВ М.З., КАЛЬМУК О.П. Интродукция и изучение представителей рода Sansevieria Thunb. в оранжереях ботанического сада Львовского госуниверситета им. Ив. Франко // Интродукция суккулентных растений в закрытом грунте. Рига: Зинатне, 1989. – С. 45-47;

КАЛЬМУК О.П., ДАЦЬКІВ М.З. Особливості впливу діоксину сірки на пігментну систему фотосинтезу інтродукованих рослин // Вісник ЛДУ ім. І. Франка. Сер. Біол. Вип. 24. Львів. 1997. – С. 74-80.

КАЛЬМУК О.П., ДАЦЬКІВ М.З., ЛІЩУК А.І. Вивчення пігментів фотосинтезу інтродукованих рослин родового комплексу Sansevieria Thunb. // Бюллетень ГНБС. Вып. 80. – Ялта, 1998. – С. 149.

ДАЦЬКІВ М.З., КАЛЬМУК О.П. Вміст пігментів фотосинтезу в інтродукованих рослинах залежно від впливу фізичних та хемічних факторів довкілля // Праці НТШ. Сер. хемія, біохемія. – 2003. – Т.10. – С. 253-259.

КАЛЬМУК О.П., СКВАРКО К.О., СЕМЕНЮК І.В. Використання стимуляторів росту при вегетативному розмноженні магнолії Суланжа // Таврійський наук. вісн. 2010. – Вип. 71, част.2. – С. 204-207.