Посада: заступник завідувача відділу природної трав`яної флори, інженер І категорії

Електронна пошта: m_nadraga@ukr.net

Сфера наукових інтересів: біоморфологія високогірних рослин, структурна адаптація рослин, екологічна морфологія рослин, охорона і збереження біорізноманіття

Наукові стажування: Ягеллонський університет (Краків, РП), Вроцлавський університет (Вроцлав, РП).

Вибрані публікації

Надрага М.Д., Прокопів А.І. Основні принципи формування колекції ботанічної системи Ботанічного саду Львівського НУ ім.. Івана Франка. // Проблеми урбоекології та фітомеліорації.- Львів: УкрДЛТУ.- 2003, вип.13.5.- С. 345-349.

Арапетян Е. Р., Галан М. Б., Гнип Р. Г., Надрага М.Д., Эфремова О.П. Екзогенні чинники впливу на початкові етапи росту насіння. // Проблеми урбоекології та фітомеліорації.- Львів: УкрДЛТУ.- 2003, вип.13.5.- С. 290- 295.

Арапетьян Е., Бондар В., Прокопів А.,  Надрага М. Зберігання насіння рослин природної флори методом кріоконсервації. // Вісник Львівського університету, серія біол., вип. 36, Львів .- 2004.- С.186-189.

Борсукевич Л. М., Надрага М. Д. Минуле та сьогодення Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка.- 2004-№4-6 (112-114): Сади та парки Львова.-С. 8-11.

Борсукевич Л.М., Надрага М.Д. Рослинність боліт полонини Драгобрат Свидовецького масиву // Фальцфейнівські читання: Збірник наукових праць. – Херсон: Терра, 2005. – Т. 1. – С. 77-79.

Прокопів А.І., Надрага М.Д. Особливості біології та формування структури пагонової системи Oxyria digyna (L.) Hill // Труды Никитского ботанического сада – 2008. – Т. 130. – С. 176-181.

Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л., Надрага М. Поширення та стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. – 2007. – Вип. 45.– С. 71-84.

Надрага М.Д., Прокопів А.І. Онтоморфогенез кисличника двостовпчикового (Oxyria digyna L.) // Біологічний вісник – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 88-89.