Посада: директор Ботанічного саду, в.о. завідувача відділу природної трав`яної флори

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: aprokopiv@franko.lviv.ua

Сфера наукових інтересів: морфологія та анатомія рослин, біоморфологія високогірних рослин, структурна адаптація рослин, екологічна морфологія рослин, охорона і збереження біорізноманіття

Біографічні відомості: Народився 5 жовтня 1966 року в м. Львові. У 1990 році закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка із спеціалізацією на кафедрі ботаніки. У 1990-1992 роках працював на посадах викладача-стажиста і асистента кафедри морфології, систематики і фізіології рослин, у 1992-1998 рр. асистентом кафедри ботаніки біологічного факультету. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Анатомічна організація коренів і структура пагонових систем тирличів (Gentiana L., Gentianaceae Juss.)”. З 1998 року – доцент кафедри ботаніки і директор Ботанічного саду.

Член Українського ботанічного товариства і Бюро Ради ботанічних садів і дендропарків України.

Стипендіат Кабінету Міністрів України, Фонду королеви Ядвіги Ягеллонського університету, Комітету в справах науки ЮНЕСКО.

Наукові стажування: Ягеллонський університет (Краків, РП), Університет ім. М. Кюрі-Склодовської (Люблін, РП), Вроцлавський університет (Вроцлав, РП).

Вибрані публікації

Прокопив А.И. О путях становления системы покровных тканей корня Gentiana L. (Gentianaceae) в онтогенезе и филогенезе / Филогения и систематика растений – М.: Наука, 1991. – С.85-87.

Прокопив А.И., Волгин С.А. Возрастные изменения анатомического строения Gentiana asclepiadea и Gentiana lutea (Gentianaceae) / Ботан. журн. – 1991. – Т. 76,  № 11. – С.1472-1481.

Прокопів А.І. Життєва форма та модель пагоноутворення Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz. (Gentianaceae) / Укр. ботан. журн. – 1994. – Т. 51,  № 5. – С.56-63.

Волгін С.О., Прокопів А.І. Морфологія і анатомія вищих рослин Частина 1. Клітина рослин. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 110 с.

Прокопів А.І. Роль ботанічних садів у збереженні біологічної різноманітності та генезисі урбанофлор / Наук. вісн. Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє. – Збірн. наук.-техн. праць, вип. 11.5 – Львів, 2001. – C. 156-160.

Прокопів А.І., Волгін С.О. Біогеографічні зв`язки Saxifraga L. Українських Карпат / Бюл. Держ. Нікітського ботан. саду – 2003. – Вип. 88. – С. 54-58.

Прокопів А.І. Закономірності структурної організації пагонових систем напіврозеткових Gentiana L. / Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова” – 2003. – Т. 5. – С. 203-205.

Прокопів А. Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка – історія і сучасність / Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. – 2004. – Вип. 36.– С. 3-9.

Graniszewska M., Muranyi R., Prokopiv A. Methods of germination and cryogenic storage of rare species seeds from the Ukrainian Carpathians / Visnyk of L`viv Univ. Biology Series. – 2004. – Is. 36. – P. 153-159.

Prokopiv A. Cycads in Gewächshaus des Botanischen Gartens der Iwan Franko Uniwersität in Lwiw / Vagos. – 2005. – T. 69, № 22. – S. 61-66.

Прокопив А.И. Условия роста и адаптационные стратегии растений высокогорья Украинских Карпат / Труды Тбилисского Ботанического сада. – 2006. – Т. 96. – С. 40-43.

Прокопів А.І., Надрага М.Д. Особливості біології та формування структури пагонової системи Oxyria digyna (L.) Hill / Труды Никитского ботанического сада – 2008. – Т. 130. – С. 176-181.

Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л., Надрага М. Поширення та стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) / Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. – 2007. – Вип. 45.– С. 71-84.

Гелеш М.Б., Прокопів А.І. Особливості структурної організації пагонової системи Veronica baumgartenii Roem. et Schult. / Біол. вісн. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 115-118.

Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) / Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 63–82.

Прокопив А.И. Адаптационные реакции арктических видов растений в условиях высокогорья Карпат / Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посв. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. Т. 2. / Под общ. ред. В. П. Викторова. – М.: МПГУ, 2009. – С. 150-154.

Wróblewska A., Brzosko E., Chudzińska E., Bordacs S., Prokopiv A.I. Cytotype distribution and colonization history of the steppe plant Iris aphylla / Ann. Bot. Fennici – 2010. – Vol. 47. – P. 23-33.

Прокопів А.І. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин / Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція і збереження рослинного різноманіття. – 2010. – Вип. 28. – С. 34-36.

Прокопів А.І. Біогеографічні зв’язки та особливості формування пагонової системи Lilium martagon L. /  Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16. Вип. 2. – С. 20-23.

Prokopiv A. Structural adaptation trends of high mountain plants of the Ukrainian Carpathians / Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zajac on the 70th anniversary of his birth / Edited by Bogdan Zemanek. – Institute of botany, Jagiellonian University, Cracow 2011. – P. 193–200.

Волощук М., Прокопів А. Особливості формування життєвої форми Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy в Українських Карпатах / Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. – Том 5, № 1. – С. 149-158.