Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: emarapetyan@gmail.com

Освіта: закінчила біологічний факультет Львівського університету імені Івана Франка (науковий керівник – д.б.н. С.О. Гребінський) та аспірантуру (науковий керівник – д.б.н., професор інституту фізіології рослин Академії наук м. Москва В.І. Кефелі) за спеціальністю фізіологія рослин. За ректорським розподілом працює в ботанічному саду ЛНУ.

Головний вектор досліджень: збереження та примноження флористичного різноманіття ex situ сучасними  методами.

Консервація насіння, як  основного носія спадкової інформації зі збереженням його цілісності та властивостей, шляхом використання сучасного пріоритетного екологічно чистого методу утримання рослинного матеріалу при ультранизькій температурі в умовах рідкого азоту (-1960С). Міждисциплінарні наукові дослідження зі збереження генофонду рослин у вигляді насіннєвого матеріалу проводяться у співпраці з науково-технічним і навчальним центром низькотемпературних досліджень університету.

Науковий доробок представлено на міжнародних сімпозіумах в Австрії, Італії, Великобританії, Німечинні, Казахстані та національних конференціях

Вибрані публікації

Арапетян Е.Р., Білінська І.С., Третяк О.І. Перспективи використання антибіотиків при стерилізації рослинного матеріалу. – Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства: Міжвузівський зб. –  Львів, 1995. – C. 67–69.

Arapetyan E., Martyniak L. Chernetsky M. Biotechnological approaches to plant development investigation with the aim of biodiversity preservation. // Plant Physiology and Biochemistry. Special issue. – 1996. –– P. 56 – 57.

Arapetyan E. Mathematical analysis of adventitious roots. // 5th Symposium International Society of Root Research “Root Demographics and Their Efficiencies in Sustainable Agriculture, Grasslands and Forest Ecosystems” (Clemston, July 14-18, 1996), USA. – 1996. – P. 89.

Arapetyan E.,. Martyniak L. Biotechnological approaches to plant development investigation with the aim of biodiversity preservation. // Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants: International Symposium (Quedlinburg, June 30-July 4 1996). – Germany, 1996. – P. 338 – 341.

Arapetyan E., Martyniak L., Cherevko M. Tetragonolobus purpureus Moench: a new perspective fooder crop. // Acta Horticulture. — 1997. – № 457. – P. 225-228.

Arapetyan E., Bilinska I. Antibiotics help plants in struggle with bacteria and fungi. // Bulgarian journal of Plant Physiologу. – 1998. – Special issue. – P. 223.

Arapetyan E., Martyniak L., Gorb L. Control of morphogenesis in vitro condition by cytological method. // Bulgarian journal of Plant Physiologу. Special issue – 1998. – P. 45.

Arapetyan E., Martyniak L. Conservation of the rare and disappearance plants in Ukraine. // XVI International Botanical Congress: (Saint Louis, USA, August 1-7, 1999). –– Louis, 1999. – № 3955.

Arapetyan E., Martyniak L, Lyga B. Micropropagation of the medical plants. // XVI International Botanical Congress: (Saint Louis, USA, August 1-7, 1999). –– St. Louis, 1999. – № 2578.

Arapetyan E. Characteristic of root formation in vivo and in vitro conditions // Plant Physiology and Biochemistry. Special issue / The 12th FESPP Congress: Budapest, Hungary 21-25 August 2000 – Budapest, 2000. – s 30.

Arapetyan E., Bilinska I., Tretjak O. The elimination of plant microflora by substances of microbiological origin // International Meeting on Microbiology of Composting. – Insbruk, Austria, October 18-20, 2000. – P.48.

Arapetyan E. Znacenie metody kultury roslin in vitro dla rozwiazania aktualnego problemu utzymania fitogenofondow // XXX11 Zjazd Polskich Ogrodow Botanicznych. Bolestraszyce 7-8 czerwiec. – 2001. – P. 44.

Arapetyan E. Protection of rare mountain plant biodiversity with the help of in vitro biology // An International Conference for Botanic Gardens: Science for Plant Conservation (Dublin, Ireland, 8-10 July 2002). – Dublin, 2002. – P.4.

Арапетян Е.Р., Білинська І.С. Грізеофульвін як стерилізуючий агент тканин рослинного походження // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біологія. – 2003. – Вип. 33. – С.127-131.

Bilinska I., Masluchenko K., Janchynska S., Arapetyan E. Epiphyte microflora of Aglaonema modestum and Aaglaonema roubelinii // Microorganisms in pathogenesis and their drug resistance: International Weigl Conference (Lviv, Ukraine, 11-14 September  2003). –  P.106.

Арапетян Е.Р. Використання методу in vitro в ботанічному саду Львівського національного університету // Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціонального використання: Матер. міжнар. наук. конф. Присвяченої 150-річчю Ботан. Саду ЛНУ імені Івана Франка і Сесії ради ботанічних садів України (Львів, 27-29 квітня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 220-223.

Arapetyan E., Bondar V., Tsaryk Y., Tymchyshyn G., Panasiuk M. Influence of Ultralow Temperature on Seed Germination //Acta Physiologiae Plantarum. The 14th FESPB Congress Book of Abstracts (Cracow, Poland August 23-23 2004). – Cracow, 2004. – P.286.

Bondar V., Arapetyan E., Lubotchkova G., Galan M., Polevyj Yu. Investigation of seed cryoconservation of native species // Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury: Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego T-wa Botanicznego (Toruń, Bydgoszcz, 6-11 września 2004). – Toruń, 2004. – P.114.

Bondar V., Arapetyan E., Galan M, Usatenko Y, Sydorchuk T. Protection of Plant Biodiversity ex situ with the help of Cryoconservation in West Ukraine // Planta Europa Conference IY, September 2004nerium.net/plantaeuropa/Proceedings.htm). – 5 p.

Arapetyan E., Tymchyshyn G., Panasyuk M. Use of cryoconservation for the flora diversity preservation by the seeds genetic information conservation // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття: Вісн. Київ. ун-ту. – К.: Київський ун – т. – 2005. – №9. – С. 6 -7.

Арапетян Е.Р., Галан М.Б., Панасюк М.Р., Усатенко Ю.М., Васьків А.П. Вплив кріоконсервації насіння на біохімічні показники проростків на початкових етапах розвитку // Проблемы криобиологии.. – – Т.15, №3. – С. 281-284.

Arapetyan E., Usatenko Yu. Seed cryoconservation as up to date tool for diversity preservation of wild ukrainian flora // Біологічний вісник.– – Т.10, № 1. – С. 26-27.

Арапетьян Е. Р., Борсукевич Л. М, Усатенко Ю. М. Вплив температури рідкого азоту (-1960 С) на схожість насіння рідкісного виду Cladium mariscus (L.) Pohl. (Cyperaceae), // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2 – С. 187-191.

Arapetyan E, I, Usatenko Y. Seed microflora of plant species after cryoconservation // FESPB 2010. XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. Book of Abstracts (Valencia, Spain, 4 – 9 July 2010). – Spain, 2010. – Valencia, Spain, 2010. – P 17-074.