3

Посада: провідний спеціаліст відділу природної трав’яної флори

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси:  флористика, фітоценологія, зокрема, синтаксономія водної та болотної рослинності. Охорона біорізноманіття природної флори

Біографічні відомості:  Народилася 16 лютого 1977 року у м. Червоноград Львівської області, у 1999 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1999 року – інженер відділу природної флори ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка, куратор колекції водно-болотних рослин, яка налічує близько 180 таксонів. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу” у спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України (м. Київ). Автор понад 70 наукових публікацій.

У 2007 стажування в Ягеллонському університеті (Краків, РП) (Fundusz Królowej Jadwigi). Відзначена подякою Ректора Університету (2007) за багаторічну сумлінну працю і здобутки у науково-колекційній роботі.

З 2009 року член Українського ботанічного товариства.

Член видавничої ради енциклопедії: Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т.: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

Вибрані праці

Борсукевич Л.М. Етапи і напрямки дослідження вищої водної флори і рослинності Східної Галичини // Наук. записки держ. природозн. Музею НАН України. – 2007. – Вип. 23. – C. 157-170.

Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Надрага М., Борсукевич Л. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 45. – С. 71-84.

Kobiv Y., Helesh М., Borsukevych L. Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians): location, coenotic conditions, population parameters and conservation // Botan. Zurn. – 2007. – Т. 64, № 6. –Р. 825-832.

Борсукевич Л.М. Тадеуш Феліксович Вільчинський (до 120-річчя від дня народження) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереж. росл. різноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 54-56.

Борсукевич Л.М. Поширення та еколого-ценотичні особливості Сladium mariscus (L.) Pohl. на Львівщині // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, №1. – С. 58-65.

Борсукевич Л.М. Історичні аспекти та актуальні завдання досліджень вищої водної рослинності Східної Галичини // Вісник Одеського нац. ун-ту. Сер. біол. – 2008. – Т. 13, вип. 14. – С. 149-154.

Борсукевич Л.М. Морфологічні особливості, поширення та еколого-ценотична характеристика Zannichelia palustris L. на території Східної Галичини // Биол. вестник. – – Т. 12, №1. – С. 3-5.

Борсукевич Л., Каміньський Р. Поширення та ценотична приуроченість Aldrovanda vesiculosa L. в Шацькому національному природному парку // Биол. вестник. – – Т. 12, № 2. – С. 51-54.

Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Борсукевич Л.М., Щербина М.О., Щерба О.Б., Євтух В.П. Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка // Биол. вестник. – – Т. 12, № 1. – С. 24-29.

Арапетьян Е., Борсукевич Л., Білінська І. Ефективність комплексу мікроелементів на схожість насіння Alyssum gmelinii Jord. та Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. // Інтродукція рослин. – 2009. – № 3. – С. 80-83.

Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze на території Львівської області // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, №2. – С. 208-212.

Борсукевич Л.М. Созологічна оцінка вищої водної рослинності Східної Галичини // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 28-36.

Борсукевич Л.М. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини // Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 80-90.

Скибіцька М., Прокопів А., Борсукевич Л. Біологічні особливості рідкісних і ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 24. – С. 166–169.

Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 63-82.

Арапетьян Е.Р., Борсукевич Л.М. Вплив температури рідкого азоту (-1960С) на схожість насіння рідкісного виду Сladium mariscus (L.) Pohl. (Сyperaceae) // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Част. 2. – С. 187-191.

Данилик І.М., Середницька С.Л., Борсукевич Л.М. Онтогенез Carex davalliana (Cyperaceae) в природних популяціях і умовах культури // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Част. 2. – С. 87-91.

Борсукевич Л.М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) – представник нового для флори України роду // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №1. – С. 100-103.

Борсукевич Л.М. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута та Західного Бугу // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.

Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.

Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Пруту та Західного Бугу // Наук. записки держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 123-136.

Борсукевич Л.М. Збереження біорізноманіття водно-болотних угідь шляхом оптимізації регіональної екомережі (басейн верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу) // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 85-93.

Лисенко Г., Данилик І., Борсукевич Л. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 9-18.

Борсукевич Л.М., К. М. Данилюк Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.

Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208.

Борсукевич Л. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута та Західного Бугу // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.

Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.

Арапетьян Е.Р., Борсукевич Л.М. Вплив кріозберігання нв життєздатність насіння Alyssum gmelinii Jord. (Brassicaceae) / Е. Р. Арапетьян // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 115–117.

Довідкові видання

Гулько Р., Борсукевич Л. Вайс Адольф Йозеф. Професори Львівського національного університету імені Данила Галицького: 1784-2006. – Львів: Наутілус, 2006. – С. 26-27.

Бібліографічний покажчик праць співробітників ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (1945-2005) / Укладач Л.М. Борсукевич. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2007. – 160 с.

Борсукевич Л., Маскаль М. Справжня перлина Львова // Город, сад, пасіка, довкілля. Календар-альманах. – 2007. – С. 48-50.

Прокопів А.І. Борсукевич Л.М. Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка // Заповідні території України: Ботанічні сади та дендропарки. – Київ, 2009. – С. 153-162.

Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України / Довідковий посібник за ред. А. П. Лебеди // Л.М. Борсукевич, Н.В. Луцишин, М.Г. Могиляк, А.І. Прокопів, М.І. Скібіцька, О.Б. Щерба та ін. – К.: Академперіодика, 2009. – 159 с.